Sklerosering

SKLEROSERING

Små ytliga vener på benen bildar ofta det som man brukar kalla för ådernät eller kärlspindlar. Detta är ett ofarligt tillstånd med orsakar blåröda strimmor som kan upplevas missprydande. Oftast ger de inga andra besvär än rent kosmetiska.


Genom att med en mycket tunn nål injicera ett läkemedel (Aethoxysclerol) i kärlen får man dessa att skrumpna ihop. Läkemedlet framkallar en irritation på kärlens insida som gör att kärlväggarna "klistras ihop" för att efter en tid helt försvinna. Behandlingen kan upprepas efter 3-4 veckor och oftast behövs 2-3 behandlingar för ett fullgott resultat.


Efter en behandling blir kärlen blåaktiga och området kan bli mörkare innan kärlen helt försvunnit.

Vanliga och övergående lokala biverkningar är rodnad, svullnad och klåda vid injektionsstället. Efter några dagar kan man uppleva viss ömhet i området och ibland små fasta partier under huden. Dessa besvär försvinner efter några dagar.

En liten missfärgning av huden kan uppkomma som försvinner inom 4-6 veckor. Vid enstaka tillfällen (<5%) kan en brun pigmentering uppstå i huden vid injektionsstället som försvinner successivt inom ett år.


Efter behandlingarna bör stödstrumpor användas under minst en veckas tid.

Aktiviteter som vidgar kärl skall undvikas första veckan, exempelvis bastubad, varma bad, solning, träning.