Konsultation

KONSULTATIONAlla konsultationer sker med legitimerad läkare och är kostnadsfria.Under konsultationen går vi igenom dina önskemål och förväntningar, och skräddarsyr behandligen utefter dessa. Det är viktigt för oss att tydligt förmedla vad som är möjligt och vilka begränsningar som finns med behandlingarna.


Det går inte att ändra ett helt utseende, och det är heller inte meningen. Istället handlar det om att förbättra DITT utseende.


Du ska inte bli någon annan, utan den bästa versionen av dig själv!

INNAN EN INJEKTIONSBEHANDLING


Innan behandlingen ska du besvara frågor om ditt hälsotillstånd och underteckna ett informerat samtycke/patientmedgivande.

Vid intag av smärtstillande medicin (NSAID), Omega 3, eller alkohol de senaste 7 dagarna och/eller intag av blodförtunnande medicin ökar risken för att utveckla blödning och blåmärken.

Du ska ej vara gravid, ammande, eller under 18 år. Du får ej ha inflammation eller infektion på injektionsstället.


Du ska ej behandlas med botulinum toxin om du är allergisk mot Botulinum toxin typ A eller mot komjölksprotein, har en muskelsjukdom eller nervsjukdom så som ALS, Myastenia gravis, eller Lambert-Eaton syndrom.


Du ska ej behandlas med fillers innehållande bedövningsmedel (Lidocaine) om du har en känd allergi mot detta bedövningsmedel.


De flesta av våra fillers innehåller bedövningsmedel då detta minskar smärtan avsevärt. Är du i behov av en filler utan bedövningsmedel så är det bara att säga till så beställer vi hem det.


EFTER EN INJEKTIONSBEHANDLING


Efter behandlingen ska du ej massera, gnugga eller beröra behandlingsområdet. Du ska ej träna, bada, basta, sola eller dricka alkohol de första 24-48 timmarna. Undvik att använda smink det första dygnet.


Vid behandling av läppar rekommenderas att du använder ett oanvänt läppcerat.

Vid behandling med filler av kinder, haka och näsa rekommenderas att du sover på rygg den närmaste veckan.

Vid behandling med fillers är viss rodnad, svullnad och blåmärken normalt efter en behandling. Svullnaden bör lägga sig inom 1-2 dygn.


Effekten av rynkbehandlingen med botulinum toxin syns efter 4-7 dagar. Vid återbesök 1-2 veckor senare kan en eventuell korrigering ske.

Eventuella biverkningar av botulinum toxin sker oftast under de första dagarna efter behandlingen och är övergående. Symptomen kan vara blåmärke, rodnad, huvudvärk, illamående, smärta, domning, sänkt panna och hängande ögonlock.


Om du har frågor eller upplever att det hettar, smärtar och pulserar i behandlingsområdet ska du genast kontakta din klinik. Är det akut och du inte får kontakt med din klinik, kontakta din vårdcentral alternativt sök akutvård på sjukhus.